O nás

Velkotržnice Lipence

Pražská velkotržnice, jejíž vznik se datuje k roku 1991, je jedinou velkotržnicí tohoto charakteru na území ČR. V současné době je tento unikátní prostor, o rozloze více než 11 ha s celkovou prodejní a skladovací plochou více než 32 tisíc m² (z toho 15 tisíc m² chladíren), parkovací plochou více než 30 tisíc m², provozován jako soukromoprávní subjekt na území hlavního města Prahy.
Vzhledem ke svým charakteristikám se Velkotržnice Lipence s.r.o. může srovnávat s velkoobchodními subjekty tohoto druhu nejen na území EU, ale i celého světa, o čemž svědčí i členství ve Světové unii velkotržnic.

Z hlediska sortimentu zde maloobchodní odběratel nalezne vše, co potřebuje k provozování své podnikatelské činnosti, jako například potraviny v čerstvém, konzervovaném či mraženém stavu, květiny čerstvé či umělé, dekorativní předměty a další sortiment určený pro specializované maloobchody či restaurační zařízení. Mezi zákazníky velkotržnice se tedy řadí maloobchodníci, pouliční zelinářské stánky, restaurace apod.

Celkový obrat činí přes 120 tisíc tun a v peněžním vyjádření se jedná o více než 4,7 miliardy Kč. Z hlediska funkčnosti velkotržnice umožňuje nezávislou konkurenci domácích producentů, zabezpečuje celkovou průhlednost velkoobchodu a v neposlední řadě korektnost obchodního prostředí.